Information Technology Coordinator KEY QUALIFICATIONS: Kevin Hart te bay teknik pedagojik, jesyon pwojè, pwogramasyon, web-konsepsyon, ak medya nouvo sèvis nan Florid pou plis pase yon dekad. Anplis de sa nan travay li ak ONG yo ak kòporasyon prive, li te kontribye nan endepandan nouvèl ak jounalis. Mr. Hart has provided technical expertise to businesses ranging in size…

 Read More →