עדכון: אפל הוציאה עדכון אבטחה 2011-003 אשר עליך להסיר ברוב המקרים של תוכנה זדונית זו באופן אוטומטי. פרטים אודות תהליך ההסרה שסופקו על-ידי תיקון אבטחה זה ניתן למצוא כאן. עליך לקבל עדכון זה באופן אוטומטי בפעם הבאה בודקת את המחשב עבור עדכוני תוכנה של מערכת. בנוסף, Apple Support document HT4650 outlines Apple’s recommended…

 Read More →