לעתים קרובות אני נשאלת על ידי לקוחות “איך אני יודע אם אתר אינטרנט הוא בטוח לבקר?” המציאות, למרבה הצער, is that you don’t. Even by using the very best anti-virus software and the most up-to-date browser, you can still be susceptible to viruses and other malware. Without locking a computer down to a point…

 Read More →