שחזור כאשר Google Apps נכשל הארגון זה הוא סיפור על זה, הענן ואת כל הדברים הנפלאים והנוראים לזה לקרות כאשר שני הגיע יחד. In many ways cloud computing and Software as a Service (SaaS) הוא ברכה עבור חסרון, overworked Information Technology departments who are expected to deliver the…

 Read More →