בעקבות Comodo ’ s הנפקה לא תקין של אישורים לאתרי כגון גוגל, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. אישור עבור *. google.com הונפק, ונראה כי הנמען הוא הממשלה האיראנית. לא ברור כעת מדוע אישור זה הונפק, but it is…

 Read More →