אם אתה לא אוהב את הבית של Google שלך שיש תמונת רקע כמו בינג החיפוש, יש לתקן פשוטה – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. דומיין זה לעבוד! A complete url should now look like this: https://www.google.com/ Currently changing this will…

 Read More →