જો તમે ecommerce વેબસાઇટ ચલાવો અને નોટિસ ઓર્ડર આજે અસામાન્ય ધીમી લાગે, તે હોઈ શકે છે કે જે યોગ્ય રીતે ચૂકવણી કરવામાં આવી નથી પ્રક્રિયા છે. માસ્ટરકાર્ડ, વિઝા, પેપાલ, રણચંડી, અને અન્ય કંપનીઓ જેઓ બોલ કાપી છે Wikileaks માટે સેવા 4chan જૂથો તેમના દ્વારા વેબસાઇટ્સ પર હુમલા સહન કરી હોય અને “નનામું” who are using Direct Denial of…

 Read More →