Information Technology Coordinator KEY QUALIFICATIONS: Kevin Hart está a proporcionar asistencia técnica, xestión de proxectos, programación, web-design, e os novos servizos multimedia na Florida por máis dunha década. Ademais do seu traballo con ONG e empresas privadas, el contribuíu a noticias e xornalismo independente. Sr. Hart has provided technical expertise to businesses ranging in size…

 Read More →