Se non gusta da súa páxina de Google cunha imaxe de fondo como a busca Bing, non hai unha simple corrección – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. subdominio para este traballo! A complete url should now look like this: https://www.google.com/ Currently changing this will…

 Read More →