بروز رسانی: اپل منتشر کرده است به روز رسانی امنیتی 2011-003 است که باید موارد بسیاری از این نرم افزارهای مخرب به صورت خودکار حذف. اطلاعات بیشتر در مورد روند حذف ارائه شده توسط این وصله امنیتی را می توان یافت در اینجا. شما باید این بروز رسانی به صورت خودکار بعد از دریافت چک های زمان کامپیوتر شما برای به روز رسانی نرم افزار سیستم. علاوه, Apple Support document HT4650 outlines Apple’s recommended…

 Read More →