گوگل به تازگی تغییر راه جستجوی خود را بیشتر از نزدیک به نظر می رسد به بازی پیشرفت های ارائه شده توسط ارائه دهنده رقیب جستجوی بینگ, اما بسیاری از کاربران رابط کاربری جدید را دوست ندارم. اگر شما هنوز هم ترجیح می دهند رابط قدیمی هنوز هم وجود دارد راه حل آسان: به سادگی می توان صفحه اصلی گوگل و نشانه خود را به…

 Read More →