اگر شما با استفاده از نسخه های جدیدتر از باز کردن دفتر و یا رایگان آفیس بر روی یک کامپیوتر مکینتاش شما ممکن است ترسیده خطا JRE تجربه. این خطا باعث انواع مشکلات از جمله باعث توقف برنامه ای برای ساخت و آن را غیر ممکن به لغو برخی از صندوق های گفتگو. خوشبختانه, است حل وجود دارد. For those of…

 Read More →