سیستم عامل ایکس برف کاربران پلنگ هستند تا در آغوش - بیش از بروز رسانی های اخیر که ناشی از آیتونز خود را شکست, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →