اگر شما در صفحه اصلی گوگل شما با داشتن یک تصویر پس زمینه مانند جستجوی بینگ را دوست ندارم, است حل ساده وجود دارد – تغییر http:// در نوار محل خود را به https://

توجه داشته باشید که شما باید با استفاده از های وب. زیر دامنه برای این کار! A complete url should now look like this:

https://www.google.com/

در حال حاضر در حال تغییر این بر می گرداند پس زمینه های کلاسیک سفید شما بزرگ شده اند به عشق, و آن امن تر است! https creates a secure connection between your browser and Google so it is more difficult for others to snoop in on what you are searching for.