Ενημέρωση: Apple έχει κυκλοφορήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 2011-003 οποία θα πρέπει να καταργούν αυτόματα περισσότερες παρουσίες αυτού του κακόβουλου λογισμικού. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία κατάργησης που παρέχονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας μπορεί να βρεθεί εδώ. Θα πρέπει να λάβετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση αυτόματα την επόμενη φορά που ελέγχει τον υπολογιστή σας για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού του συστήματος. Επιπλέον,, Apple Support document HT4650 outlines Apple’s recommended…

 Read More →