Εάν χρησιμοποιείτε νεότερες εκδόσεις του Open Office ή Libre Office σε έναν υπολογιστή Macintosh μπορεί να βιώσετε την επίφοβη σφάλμα JRE. Το σφάλμα αυτό προκαλεί όλα τα είδη των προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προκαλούν το πρόγραμμα για να παγώσει και να είναι αδύνατη η ακύρωση από κάποια πλαίσια διαλόγου. Ευτυχώς, υπάρχει μια αποτύπωση. For those of…

 Read More →