Μετά την Comodo ’ s ακατάλληλη έκδοση των πιστοποιητικών για τοποθεσίες, όπως το Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. Ένα πιστοποιητικό για το *. google.com είχε εκδοθεί, και φαίνεται ότι ο παραλήπτης είναι την ιρανική κυβέρνηση. Δεν είναι σήμερα σαφές γιατί εκδόθηκε το πιστοποιητικό, but it is…

 Read More →