Φαίνεται ότι ο γραμματέας τομέα Τεχνολογίες Ascio has been targeted by a group of turkish hackers. Ως αποτέλεσμα, πολλές τοποθεσίες Web καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Acer και ενωμένη υπηρεσία αγροτεμάχιο ανακατευθύνονται, παρέχοντάς τους την εμφάνιση του είναι hacked. Αν και αυτό δεν επηρεάζει τους διακομιστές που φιλοξενούν δεδομένων ανήκουν από τις εταιρείες που επηρεάζονται, Αυτό καθιστά αδύνατο για τους πελάτες να φθάσουν αυτές τις τοποθεσίες Web πιέζει τις εγγραφές whois και DNS παροχής ενημέρωσης των εγγραφών τους.

We expect many more customers to become exposed as these records propagate and warn users not to send sensitive data (όπως η ναυσιπλοα, πελάτης, ή τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας) για να επηρεάζονται υπηρεσίες παροχής μέχρι αυτό το ζήτημα να επιλυθεί.