Πολλοί χρήστες λείπουν μέσα από τις συσκευές αφής τους, μετά την αναβάθμιση σε 4.2 – μια απλή αποτύπωση μπορεί να αποκαταστήσει λείπουν τα τραγούδια σας, Βίντεο, και φωτογραφίες.

 Read More →