Αν δεν σας αρέσει σας αρχική σελίδα Google που έχει μια εικόνα φόντου, όπως Bing αναζήτηση, υπάρχει μια απλή αποτύπωση – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. subdomain για να δουλέψει! A complete url should now look like this: https://www.google.com/ Currently changing this will…

 Read More →