Information Technology Coordinator KEY QUALIFICATIONS: Kevin Hart wedi bod yn darparu cyfarwyddyd technegol, rheoli prosiect, rhaglennu, gwe-ddylunio, a gwasanaethau cyfryngau newydd yn Florida am dros ddegawd. Yn ogystal â'i waith gyda chyrff anllywodraethol a chorfforaethau preifat, mae wedi cyfrannu at newyddion a newyddiaduraeth annibynnol. Mr. Hart has provided technical expertise to businesses ranging in size…

 Read More →