Yn dilyn Comodo yn issuance amhriodol o dystysgrifau i safleoedd o'r fath fel Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. Tystysgrif ar gyfer *. google.com ei gyhoeddi, ac mae'n ymddangos bod y derbynnydd yn y llywodraeth Iran. Hyn o bryd mae'n aneglur pam fod y dystysgrif, but it is…

 Read More →