OS X Snow Leopard usuaris han pujat en braços per sobre d'una actualització recent que va causar la seva iTunes a fallar, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →