Ние предлагаме извън консултации за всички ваши нужди на ИТ, включително планиране на ресурсите, дизайн на мрежата, разполагане на приложение и много други! With extensive experience working with companies large and small to identify their needs you can count on our knowledge and expertise to develop working solutions that fit your budget and infrastructure. Нашата кръг клиенти е изключително разнообразни…

 Read More →