А броят на клиентите на Google Apps изпитват проблеми с достъпа до Google Adsense или Doubleclick услуги след техните сметки са мигрирали или прехвърлени към новата инфраструктура на Google Apps. This problem leaves users with no place to turn and no resolution in sight with disturbing messages like: Неупълномощен достъп ние се извиняваме за неудобството, but…

 Read More →