Istədiyiniz deyilsə Google əsas Bing axtarış kimi fon olan, sadə bir düzeltme yoxdur – dəyişiklik http:// üçün yer barda https://

Siz həmçinin istifadə etməlidir ki, www. iş bu alt! A complete url should now look like this:

https://www.google.com/

Hal-hazırda bu dəyişən geri məhəbbət artıb klassik ağ fon gətirəcək, və daha təhlükəsizdir! https creates a secure connection between your browser and Google so it is more difficult for others to snoop in on what you are searching for.