It appears that the domain registrar Ascio Technologies has been targeted by a group of turkish hackers. Nəticəsində, Acer və Birləşmiş Koli Service daxil olmaqla, böyük şirkətlərin, o cümlədən bir çox saytlarda yönlendiriliyorsunuz, onlara hacked olan görünüşünü verilməsi. While this does not affect the servers hosting data owned by the affected…

 Read More →